Östervångsskolan firar 150 år!

Hösten 2021 firar Östervångsskolan 150 år! Skolan påbörjade sin verksamhet hösten 1871 på Östervångsvägen/Dalbyvägen. Sedan 2015/2016 delar skolan skollokaler med Tunaskolan, en kommunal grundskola på Tunaparken i Lund. Idag har skolan cirka 110 elever från förskoleklass till årskurs 10. Vi firar det med att läsåret 2021/2022 blir ett jubileumsår. 

Så här kommer vi fira jubileet

  • Internt firande oktober 
  • Stor fest maj 2022
  • Kampanj om skolans historia och jubileet på skolans Facebooksida

Var med och fira jubileet i sociala medier

Vi hoppas att så många som möjligt vill uppmärksamma och fira Östervångsskolans 150-årsjubileum med oss. Är du tidigare elev, har släktingar som gått på Östervångsskolan eller har tidigare jobbat på skolan? Hur kan du delta? Gör ett inlägg i sociala medier och gör inlägget officiellt med hashtaggen #ÖSK150år. Inlägget kan vara en hälsning till Östervångsskolan eller handla om något minne du har från Östervångsskolan. Följ också Östervångsskolans Facebooksida där vi kommer lägga upp inlägg från skolans jubileumsfirande. 

Viktiga milstolpar i skolans historia

  • 1860-talet: Det fanns en tillfällig dövskola i Malmö innan Östervångsskolan startade sin verksamhet.
  • 1865: Kristianstads län inkom med en motion om en skola för döva. En kommittée bildades som skulle undersöka möjligheterna och arbeta fram ett förslag.
  • 1866-67: Malmöhus läns landsting och Kristianstads läns landsting beslutade om en gemensam dövskola för hela Skåne och att skolan skulle ligga i Lund. 
  • 1871: Skolan började sin verksamhet under höstterminen 1871.
  • 1889: Dövundervisning blev obligatorisk och 8-årig. Lagen angav också att eleverna skulle delas in i A-, B- och C-klasser beroende på om de skulle få undervisning enligt tal-, skriv- eller teckenmetoden. Indelningen gjordes på Östervångsskolan fram till cirka 1950-talet.
  • 1920: Undervisningen inställdes mellan 7 februari och 6 mars på grund av att cirka 60 elever insjuknat i spanska sjukan. Alla tillfrisknade så småningom.

Bok om skolans historia

1996 firade Östervångsskolan 125 år. Då publicerades en bok om skolans 125-åriga historia, skriven av Anneli Örlegård, en av skolans lärare. Boken finns att låna från biblioteket.

Bilder från skolans historia

Ett urval av bilder från skolans historia finns bland annat på Bilder i syd. Vi kommer också lägga in några bilder från skolans historia under läsåret. 

 

Publicerat torsdag 19 augusti 2021