Om Östervångsskolan

Östervångsskolan i Lund tar emot elever från Skåne, Blekinge län, Kronobergs län och Kalmar län. Vi har tvåspråkig undervisning i en teckenspråkig miljö för elever från förskoleklass till årskurs 10. 

En tvåspråkig skola med eleven i ett livsperspektiv

Det som utmärker Östervångsskolan är att våra elever får tvåspråkig undervisning i en teckenspråkig miljö. Här får eleverna möjlighet att utveckla sina två eller fler språk, sina kunskaper och sin självkänsla i en unik och rik teckenspråkig miljö. Alla ska kunna samverka med varandra, elever och lärare.

Vårt mål är att eleverna genom svenskt teckenspråk och skriven svenska får en god utbildning som lägger en god grund till framtida utbildningar och yrken. Vår ambition är att undervisningen ska bidra till att göra alla elever nyfikna till lärande och att alla elever får en gynnsam språk- och kunskapsutveckling. Med tvåspråkighet skapar vi framtidstro hos våra elever med flera möjligheter efter specialskolan.  

Delar skollokaler med kommunal grundskola

Vi delar ny- och ombyggda skollokaler med Tunaskolan, en kommunal F-9 grundskola i Lund. Varje skola har sin egen undervisning men vi samverkar bland annat i vissa teman, i elevrådsstyrelsen, och så vidare. 

Miljön i Östervångsskolans lokaler och vår undervisning är särskilt utformad så att den passar för våra elever, och de höga krav som ställs på en tillgänglig skola. 

Resor till och från skolan, boende och fritidshem

Skolan ansvarar för elevernas resor till och från skolan. Till och med årskurs 4 åker eleverna taxi och därefter på egen hand i kollektivtrafiken.

För elever som har långt att dagpendla till skolan erbjuder vi plats på vårt elevboende. Vi har även ett fritidshem

Kort om Östervångsskolans historia

Östervångsskolan började bedriva undervisning för elever som är döva eller har hörselnedsättning 1871. Då fanns skolan på Östervångsvägen, där skolan hade verksamhet fram tills höstterminen 2015. Vårterminen 2016 flyttade Östervångsskolan till nuvarande skollokaler på Tunaskolan. Under läsåret 2021-2022 har vi firat vårt 150årsjubileum.

Om Östervångsskolan

Östervångsskolan finns i Lund.

Vi har undervisning på två språk:
svenskt tecken-språk och svenska.

Vi tar emot elever från Skåne,
Blekinge län, Kronobergs län och Kalmar län.

Skolan har förskole-klass och årskurs 1 till 10.

Vi är en tvåspråkig skola
där eleverna lär sig för livet

Det som är speciellt med Östervångsskolan
är att våra elever får undervisning
både på svenskt teckenspråk och svenska.
Vi kallar det för två-språkig undervisning
i en tecken-språkig miljö.

På Östervångsskolan får eleverna
utveckla sina kunskaper och språk.
Det är bra för dem att miljön är teckenspråkig.
De kan tala med alla på skolan.
Alla kan vara med på allt.
Det är bra för deras själv-känsla.
De känner sig hemma här och
utvecklas som personer.

Alla vuxna på skolan kan teckenspråk.
Lärarna använder det förstås,
och elev-hälsan.
Men även personalen på fritids kan
teckenspråk, och skol-ledningen.

Vårt mål är att eleverna ska bli tvåspråkiga.
De ska få en bra utbildning
så att de kan studera vidare.
De ska kunna få bra yrken i framtiden.

Att kunna båda språken ger eleverna
fler möjligheter efter special-skolan.
Det ger eleverna en tro på framtiden.

Vi delar lokaler med en grund-skola

Vi delar lokaler med Tunaskolan.
Det är en kommunal grundskola.
De har förskoleklass och årskurs 1 till 9.
Lokalerna är ny-byggda och om-byggda.

Det finns flera hus på skolan.
Yngre elever går i X-huset.
Äldre elever går i F-huset och Y-huset.
I H-huset har eleverna
slöjd och hem-kunskap.

Husen är byggda så att
de passar våra elever.
Undervisningen är också planerad så
att den passar eleverna.
Kraven på tillgänglighet för alla är höga.

Resor till och från skolan,
boende och fritids

Skolan ansvarar för elevernas resor
till och från skolan.
De åker taxi till och med årskurs 4.
Sen åker de själva med
till exempel buss.

En del elever bor långt ifrån skolan.
Det finns möjlighet att bo här.
Vi erbjuder boende i ett vecko-hem.
Det är hemma hos en familj.
På skolan finns det även ett fritids.

Östervångsskolan har funnits länge

Östervångsskolan har funnits sen 1800-talet.
Sen år 1871 undervisar skolan elever som
är döva eller har nedsatt hörsel.

Skolan låg på Östervångs-vägen i 144 år.
Vår-terminen 2016 flyttade vi till nya stället,
där vi är nu.

Läs mer

Specialskola

Se gärna filmen om Östervångsskolan
I denna film kan du få veta mer om hur vi jobbar med tvåspråkighet i undervisningen och vad våra elever tycker om sin skola. Filmen har svenska undertexter. Du kan klicka på symbolen "CC" om du vill slå på/av undertexterna.
Se filmen om svenskt teckenspråk och svenska - två språk i ettan på Östervångsskolan
Möt tvåspråkiga Alex, tidigare elev på Östervångsskolan
Möt tvåspråkiga Alex, elev på Östervångsskolan 2007-2017. Ta del av hans föräldrars tankar om skolval och betydelsen av tvåspråkighet för Alex.
Publicerat onsdag 15 juni 2022