Prova på

Föräldrar till barn som är döva eller har en hörselnedsättning är alltid välkomna att höra av sig till oss för ett enskilt besök. 

Det finns också möjlighet att prova vara elev på skolan under en viss tid innan elever och deras föräldrar bestämmer sig om man vill välja Östervångsskolan eller inte. Kontakta oss på skolan för ytterligare information.

Publicerat fredag 14 september 2012 Granskat fredag 3 augusti 2018