Elever ute på skolgården

Fritidsverksamhet i en teckenspråkig miljö

Östervångsskolan erbjuder en rik och varierad fritidsverksamhet för såväl yngre som lite äldre barn. Fokus ligger på hälsa och lärande, där en mångfald av rast- och fritidsaktiviteter får ta plats. 

Fritidshemmet bidrar och stöttar eleverna i deras sociala och kunskapsmässiga utveckling i enlighet med läroplanen.

På Östervångsskolan erbjuds en mängd olika rast- och fritidsaktiviteter som drivs av skolans fritidspersonal. Verksamheten är en naturlig träffpunkt och fyller en viktig social funktion i barnens vardag.

Östervångsskolans fritidshem

Östervångsskolans fritidshem omfattar elever från årskurs F fram tills eleven fyller 13 år. Överenskommelse kan göras med elevens hemkommun om ytterligare omsorgstid om det finns särskilda till det.

Fritidspersonalen och skolans lärare har ett nära samarbete för att främja helhetssynen på barnens lärande. Fritidspersonalen är till exempel inne på lektionerna som resurspersonal under skoldagen. På så sätt kan de lätt följa upp det eleverna arbetar med i skolan även på eftermiddagen på fritids.
Fritidshemmet arbetar utifrån sin egen verksamhetsplan, vilken i sin tur bygger på den nationella läroplanen för fritidshemmet, för att stötta barnen i deras sociala och kunskapsmässiga utveckling.

Fritidshemmet bidrar till elevernas tvåspråkiga utveckling, där svenskt teckenspråk och svenska är levande språk.

Under loven är skolan och våra boenden stängda men fritidshemmet är i regel öppet som vanligt. Vi skickar i god tid hem papper om aktiviteter och tider som barnen önskar vara på fritids under loven. Under loven ordnar vi olika aktiviteter.

Social kompetens, lek, rörelse och kreativitet

På fritidshemmet arbetar vi med att främja barnens samspel och sociala kompetens på flera olika sätt. Fritidshemmets personal stöttar barnen vid konfliktlösningar, samlingar och spel. Med stigande ålder får barnen i allt större utsträckning ta eget ansvar för olika aktiviteter.

Att röra på sig är viktigt för alla barns utveckling och lärande. Detta bidrar vi till genom att erbjuda lekar och olika former av idrottsaktiviteter. För att samtidigt stärka barnens sociala kompetens blandar vi åldersgrupper i leken. Vi har tillgång till två idrottshallar, en multiarena samt flera stora ytor för lek och rörelse. 

Det är också viktigt med kreativitet. Vi stimulerar barns kreativitet genom skapande verkstad på vår ateljé. Vi målar, arbetar i lera, syr eller snickrar. Allt utifrån vad barnet själv väljer.

 

Publicerat fredag 13 september 2019