Fritid

Östervångsskolans fritidshem omfattar elever från årskurs F fram tills eleven fyller 13 år. Överenskommelse kan göras med elevens hemkommun om ytterligare omsorgstid om det finns särskilda skäl till det.

Personal från fritids följer eleverna i årskurs F-4 som en röd tråd genom hela dagen fram tills de börjar på fritids på eftermiddagen. Fritidspedagogerna arbetar tillsammans med pedagogerna i klassrummen.

Under loven är skolan och våra boenden stängda men fritidshemmet är i regel öppet som vanligt. Vi skickar i god tid hem papper om aktiviteter och tider som barnen önskar vara på fritids. Under loven ordnar vi olika aktiviteter.

Publicerat fredag 14 september 2012 Granskat söndag 20 maj 2018

Kontakt

Britta Persson

010 473 60 13 Skicka e-post

Richard Johansson

010 473 66 86 Skicka e-post