Fritid

Östervångsskolans fritidshem omfattar elever från årskurs F fram tills eleven fyller 13 år. Överenskommelse kan göras med elevens hemkommun om ytterligare omsorgstid om det finns särskilda skäl till det.

Personal från fritids följer eleverna i årskurs F-4 som en röd tråd genom hela dagen fram tills de börjar på fritids på eftermiddagen. Fritidspedagogerna arbetar tillsammans med pedagogerna i klassrummen.

Under loven är skolan och våra boenden stängda men fritidshemmet är i regel öppet som vanligt. Vi skickar i god tid hem papper om aktiviteter och tider som barnen önskar vara på fritids. Under loven ordnar vi olika aktiviteter.

Publicerat fredag 14 september 2012 Granskat söndag 20 maj 2018