Elev- och föräldrainflytande

Vi betonar både elevers och vårdnadshavares delaktighet i skolans utveckling. Vi tycker att det är självklart att både elever och vårdnadshavare ska delta i och påverka skolans utveckling.

Elever kan påverka på olika sätt

Eleverna kan påverka genom bland annat klassråd, elevråd, rastråd, matråd och skolans husmöten. Elever på skolans boende kan också påverka i boendets husmöten. Arbete i våra olika råd och mötesformer fungerar också som en viktig introduktion till det demokratiska samhället. Eleverna finns också representerade i andra arbetsgrupper. Vi har också elever som är skyddsombud och som representerar eleverna i arbetsmiljöfrågor i samverkan med skolledningen.

Vi tycker att det är självklart med elevinflytande och att våra elever ska känna att de är viktiga i skolans verksamheter, att de får uttrycka sina åsikter och att de blir bemötta med respekt. Vi strävar också efter att utveckla elevernas inflytande över sitt eget lärande. 

Vi uppmuntrar föräldrar att engagera sig i skolans utveckling 

Det är minst lika viktigt för oss att vårdnadshavare känner att de kan vara med och utveckla verksamheten. Vi tycker att det är viktigt att föräldrar känner sig välkomna och att de blir lyssnade till. Vi uppmuntrar därför föräldrar att engagera sig i såväl det nationella föräldrarådet som i skolans skolråd. I dessa råd väcker vårdnadshavare ofta nya frågor och kommer förslag på förändringar som gör att vi kan utveckla vår verksamhet framåt.

Publicerat tisdag 2 juni 2020