Deltidsundervisning

För familjer som önskar att deras barn ska gå i en skola nära hemmet men ändå ha möjlighet att vistas i en teckenspråkig miljö finns möjlighet till deltidsundervisning på Östervångsskolan. En deltidselev kan, beroende på överenskommelse, undervisas på vår skola vissa dagar under veckorna eller vissa veckor under läsåret.

Upplägget av deltidsundervisningen

Undervisningen planeras och läggs upp i nära samråd med elevens hemskola och utifrån elevens behov. Eleven placeras i en klass på Östervångsskolan och följer den på samma sätt som i hemskolan.

Fördelar med deltidsundervisningen

Fördelarna med deltidsundervisningen är att ge eleven möjlighet att i ett naturligt sammanhang träffa andra barn och ungdomar som är döva eller har hörselnedsättning i samma ålder och att möta teckenspråket även som undervisningsspråk. Vi har undervisning, lokaler och lärare som är anpassade till elever som är döva eller har hörselnedsättning. Det innebär att deltidselever får det bästa av två världar hos oss: ett rikt socialt samspel med andra men samtidigt även en språkstimulerande miljö utan kommunikativa hinder. Detta bidrar till att låta eleven utveckla en trygg identitet. Genom att hemskolan och Östervångsskolan tillsammans förstärker och kompletterar undervisningen, ges eleven möjlighet att kunna nå fler kunskapskrav och även högre nivå.

Kontakta oss om du är nyfiken på deltidsutbildning för ditt barn. Deltidsutbildning går att söka till under hela året. Du kan läsa mer om hur ansökan till deltidsutbildning går till här.

Publicerat måndag 14 november 2016 Granskat torsdag 4 juli 2019