Elever i ett klassrum. En elev får hjälp av en pedagog

Östervångsskolan

Välkommen till Östervångsskolan i Lund. Östervångsskolan är en tvåspråkig F-10 skola i en teckenspråkig miljö för elever som är döva eller har hörselnedsättning. Vi tror på att tvåspråkighet är nyckeln till framgång.

Till oss kommer elever från Skåne, Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. För närvarande har vi cirka 100 elever på skolan. Vi erbjuder fritidshem för elever upp till årskurs 6, ansvarar för elevernas dagliga resor till och från skolan och har boende för elever som har långt att dagpendla. Vi finns i samma skolbyggnad som Tunaskolan, en kommunal F-9 grundskola.

En tvåspråkig skola i framkant - med eleven i ett livsperspektiv

Östervångsskolan är en skola där vi sätter eleverna i centrum. Vårt mål är att eleverna genom tvåspråkighet får en god utbildning som lägger en god grund till framtida utbildningar och yrken. Vår ambition är att undervisningen ska bidra till att göra alla elever nyfikna till lärande och att alla elever får en gynnsam språk- och kunskapsutveckling.

Undervisningen sker på svenskt teckenspråk, där vi hela tiden undervisar i två språk – svenskt teckenspråk och skriven svenska. Elever som har förutsättningar att tillägna sig kunskaper via tal kan få undervisning på talat språk i språkämnen. Läs mer om vad det innebär att få tvåspråkig undervisning. 

Alla våra klassrum har god visuell- och ljudmiljö. Alla våra klassrum har ljudklass A, den bästa ljudklassen. Vi har dessutom högfunktionell hörteknisk utrustning som används till undervisning på talat språk. Läs mer om visuell miljö och ljudmiljö.

Vår målgrupp och vårt arbetssätt 

De gemensamma språken för alla elever i skolan är svenskt teckenspråk och svenska i skriven form. Skolan är till för elever som har behov av tvåspråkig undervisning i en teckenspråkig miljö. Elever som ännu inte lärt sig svenskt teckenspråk men bedöms ha behov av tvåspråkig undervisning i en teckenspråkig miljö får stöd på olika sätt för att kunna delta i undervisningen samt för att lära sig, använda och utveckla det svenska teckenspråket.

Vi följer läroplanen för specialskolan, som har nästan samma kursplaner och kunskapskrav som för grundskolan. Ett av målen i läroplanen är att elever vid avslutad skolgång ska ha jämförbara kunskaper i svenska och svenskt teckenspråk. Våra elever läser rörelse och drama istället för musik och ytterligare ett ämne, svenskt teckenspråk. Dessutom följer vi kursplaner och kunskapskrav i svenska, engelska och moderna språk som är särskilt framtagna för specialskolan.

Mer information om oss 

Se gärna våra filmer, som finns längre nedan på sidan, för att få veta mer om Östervångsskolan och vad undervisning i en teckenspråkig miljö innebär. Den första filmen handlar om Östervångsskolan, den andra filmen om vad det innebär att undervisa på två språk och den tredje filmen handlar om Alex, tidigare elev på Östervångsskolan.

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss eller läsa mer på webben.

Se gärna filmen om Östervångsskolan

I denna film kan du få veta mer om hur vi jobbar med tvåspråkighet i undervisningen och vad våra elever tycker om sin skola. Filmen har svenska undertexter. Du kan klicka på symbolen "CC" om du vill slå på/av undertexterna.

Se filmen om svenskt teckenspråk och svenska - två språk i ettan på Östervångsskolan

Möt tvåspråkiga Alex, tidigare elev på Östervångsskolan

Möt tvåspråkiga Alex, elev på Östervångsskolan 2007-2017. Ta del av hans föräldrars tankar om skolval och betydelsen av tvåspråkighet för Alex.
Publicerat torsdag 9 januari 2020