Elever sitter vid bänkar i ett klassrum, en vuxen sitter mittemot.

Manillaskolans tillgängliga lärmiljö

På Manillaskolan är vårt självklara mål att alla elever kan delta i undervisningen fullt ut. Vi erbjuder en lärmiljö som är tillgänglig för våra elever både visuellt, ljudmässigt och fysiskt, men också pedagogiskt och socialt.

På skolan finns ramper, hissar, automatiska dörröppnare med mera som underlättar framkomligheten.

Digitalt lärande

Manillaskolan är en visuell skola och vi har därför bra digital utrustning för dator, film och video. Skolan har en egen it-pedagog som ger stöd till både elever och lärare inom it och digital teknik. Från årskurs 5 och uppåt har eleverna en egen dator vilken de själva ansvarar för mellan hem och skola. De yngre eleverna har tillgång till iPads.

I ämnet teckenspråk använder vi videokamera i stället för penna och papper. Våra elever lär sig tidigt att bli vana aktörer, filmare och redigerare.

Vi har en egen filmstudio där lärare och elever tillsammans kan redigera de filmer de skapat. Detta kan även göras direkt i datorn eller i iPaden.

Alla klassrum är utrustade med en interaktiv, tryckkänslig skrivtavla kopplad till dator och hörslinga.

Hörteknik

Våra klassrum är utrustade med avancerad hörteknik. Alla rum har ljudklass A, vilket är det högsta och hårdaste kravet i svensk byggnorm. Det innebär att lokalerna är specialanpassade för verksamheten med extra fokus på taluppfattbarhet, genom diffusion. De tekniska hörhjälpmedlen är anpassade med hänsyn till pedagogiken, samt skolans behov och önskemål.

På skolan har vi en anställd som är ansvarig för hörtekniken, som metodiskt säkerställer att all hörteknisk utrustning fungerar och som finns till hands för eleverna när de behöver hjälp med sina egna hörhjälpmedel.

Publicerat fredag 13 september 2019