Manillaskolans fasad

Om Manillaskolan

Manillaskolan är den skola i Sverige som har längst erfarenhet av att bedriva undervisning för elever som är döva eller har en hörselnedsättning.

Hos oss går varje läsår ungefär 90-100 elever, från förskoleklass till årskurs 10. Skolans upptagningsområden är Stockholms, Uppsala och Gotlands län.

Centralt på Konradsberg, Kungsholmen

Manillaskolans ligger centralt på Konradsberg, Kungsholmen i Stockholm. Det går att ta sig till Konradsberg med buss eller tunnelbana.

Närhet till andra skolor och till naturen

På Konradsberg har Manillaskolan närhet till grönska och till andra skolor. Norra Djurgårdsgymnasiet, Stockholms Internationella Montessoriskola och Engelska skolan Kungsholmen finns alla på Konradsberg.

Modern skola

Miljön i Manillaskolans lokaler är särskilt utformad så att den passar för elever som är döva eller har en hörselnedsättning, och de höga krav som ställs på en väl fungerande modern skola

Elever, föräldrar och lärare med i utvecklingen

Eleverna har bidragit med sina tankar och idéer i arbetet med färgkoncept för de olika hemvisterna på skolan. Vi har ett aktivt elevråd som bland annat arbetat fram skolans trivselregler, haft synpunkter på och arbetat fram förändringar när det gäller skolmaten samt varje år i december arrangerar den populära Julkampen för hela skolan.

Publicerat fredag 13 september 2019