Manillaskolans lärmiljöer

På Manillaskolan är vårt självklara mål att alla elever kan delta i undervisningen fullt ut. Vi erbjuder en lärmiljö som är tillgänglig för våra elever både visuellt, ljudmässigt och fysiskt men också pedagogiskt och socialt. 

På skolan finns ramper, hissar, automatiska dörröppnare med mera som underlättar framkomligheten.

Anpassade undervisningslokaler 

Våra undervisningslokaler är anpassade för både teckenspråk och talat språk. Lokalerna är ljusa, tillgängliga för alla med hög ljudklass och bra teknik. Se gärna filmen som finns längre ner som beskriver våra lokaler och hur de är anpassade för att ge våra elever en så god lärmiljö som möjligt. 

God visuell miljö med utgångspunkt i tvåspråkighet 

Vår teckenspråkiga miljö är unik. Eleverna kan samtala med alla vuxna på skolan, det vill säga lärare, elevhälsa, fritidshemmets personal och skolledning. I och med att undervisningen sker på svenskt teckenspråk är det viktigt med en god visuell miljö. Vi har utmärkta visuella anpassningar i våra lokaler och våra lärare använder alltid olika visuella strategier i undervisningen. 

För undervisning av yngre elever och elever i behov av extra språkligt stöd använder vi bildstöd till texter i all undervisning.

God ljudmiljö med avancerad hörteknik

Alla våra klassrum rum har ljudklass A, vilket är det högsta och hårdaste kravet i svensk byggnorm. Det innebär att lokalerna är specialanpassade för verksamheten med extra fokus på taluppfattbarhet, genom diffusion.

Våra klassrum är utrustade med avancerad hörteknik som används till undervisning på talat språk. De tekniska hörhjälpmedlen är anpassade med hänsyn till pedagogiken, samt skolans behov och önskemål.

På skolan har vi en anställd som är ansvarig för hörtekniken, som metodiskt säkerställer att all hörteknisk utrustning fungerar och som finns till hands för eleverna när de behöver hjälp med sina egna hörhjälpmedel.

Digitalt lärande

Manillaskolan är en visuell skola. Vi har därför bra digital utrustning för dator, film och video. Skolan har en egen it-pedagog som ger stöd till både elever och lärare inom it och digital teknik. Från årskurs 5 och uppåt har eleverna en egen dator vilken de själva ansvarar för mellan hem och skola. De yngre eleverna har tillgång till surfplattor. 

När eleverna skapar texter på svenskt teckenspråk använder vi digital utrustning. Våra elever lär sig tidigt att bli vana aktörer, filmare och redigerare.

Vi har en egen filmstudio där lärare och elever tillsammans kan redigera de filmer de skapat. Detta kan även göras direkt i datorn eller i surfplattan. 

Alla klassrum är utrustade med en interaktiv, tryckkänslig skrivtavla kopplad till dator och hörslinga.

Publicerat onsdag 14 december 2022