Elever i ett klassrum, en lärare längst framme vid tavlan

Manillaskolans anpassade lokaler

Manillaskolan grundades 1809 av Pär Aron Borg och låg tidigare på södra Djurgården. Hösten 2013 flyttade skolan till nyrenoverade lokaler på Kungsholmen, där den ligger än idag. Den nya skolan är anpassad för både teckenspråk och talat språk. Lokalerna är ljusa, tillgängliga för alla med hög ljudklass och bra teknik. Att åka kollektivtrafik till Manillaskolan är lätt. Hit går både bussar och tunnelbana.

Vår teckenspråksmiljö är unik. Eleverna kan samtala med alla vuxna på skolan, det vill säga lärare, elevhälsa, fritidshemmets personal och skolledning. Skolans hörseltekniker finns alltid behjälplig om elevernas individuella hörteknik skulle krångla eller om något behöver åtgärdas i lokalerna. Sedan skolan renoverades från grunden 2013 och har vi ljudklass A (den bästa) i alla rum liksom utmärkta visuella anpassningar.

Vi värnar om våra båda språk, svenskt teckenspråk och svenska, och språkens respektive kulturer.

Se gärna filmen som beskriver våra lokaler och hur de är anpassade för att ge våra elever en så god lärmiljö som möjligt.

Video

Video

Publicerat torsdag 7 maj 2020