Elever som sitter vid sina bänkar i ett klassrum

Besök oss och prova på Manillaskolan

Vi tar gärna emot planerade besök av barn, föräldrar och andra som är intresserade av Manillaskolan. Elever inskrivna i andra skolor som är intresserade av Manillaskolan, kan också få prova på att vara elev på Manilla.

Prova på

Om ditt barn är nyfiket på Manillaskolan kan hon eller han komma till oss på så kallade prova på-veckor. Då har ditt barn möjlighet att gå in i en klass och följa undervisningen. Provperioden brukar vara i ungefär två veckor.

Du som förälder och ditt barns nuvarande lärare har i samband med prova på-veckorna möjlighet att besöka klassen, följa delar av undervisningen och få information om skolan.

Kontaktperson: Ulrika Perez, tfn 010-473 57 35, e-post ulrika.perez@spsm.se

För föräldrar

Du som förälder är också välkommen att besöka Manillaskolan på en egen överenskommen tid. Då får du möjligheter att se verksamheten i någon klass där undervisningen är i gång. Du får också tillfälle att sitta ner och prata med personal, gå runt på skolan, träffa elever och personal och känna på stämningen här på Manillaskolan.

Kontaktperson: Ulrika Perez, tfn 010-473 57 35, e-post ulrika.perez@spsm.se

Öppet hus

Varje höst bjuder vi in till Öppet hus på Manillaskolan. Vi visar då skolans lokaler och informerar om vår verksamhet och undervisningen. Du får även möjlighet att träffa personal från skolan och ställa frågor. Kom och besök oss!

Publicerat måndag 2 december 2019