En pedagog står vid en bänk och hjälper en elev.

Manillaskolan

Välkommen till Manillaskolan, en trygg skola i mångfald där tvåspråkighet skapar framtidstro!

Manillaskolan är en tvåspråkig skola med svenskt teckenspråk och svenska, för elever som är döva eller har en hörselnedsättning i årskurs F-10.

Undervisningen sker på svenskt teckenspråk men även på talad svenska i språkämnena för de elever som har förutsättningar att tillägna sig sådan undervisning kopplad till kursplanen. De gemensamma språken för alla elever är svenskt teckenspråket och den skrivna svenskan.

Våra grupper är små och våra lärare är utbildade speciallärare. Alla klasser har dessutom tillgång till ytterligare specialpedagogisk kompetens.

Vi följer Läroplanen för specialskolan, som har samma kursplaner och kunskapskrav som läroplanen för grundskolan. Våra elever läser dessutom ytterligare ett ämne, teckenspråk, och även rörelse och drama istället för musik. På Manillaskolan går eleverna från förskoleklass till och med årskurs 10.

Till oss kommer elever från Stockholms, Uppsala och Gotlands län och för närvarande har vi cirka 80 elever på skolan. Elever som inte kan dagpendla erbjuds veckohem i familjer. För alla elever är resor till och från skolan gratis. Till och med årskurs 4 åker eleverna taxi och därefter på egen hand i kollektivtrafiken.

Läs- och skrivutvecklande satsning med Reading to learn-pedagogik

Publicerat tisdag 5 maj 2020