Manillaskolan

Välkommen till Manillaskolan, en trygg skola i mångfald där tvåspråkighet skapar framtidstro!

Manillaskolan är en tvåspråkig skola med svenskt teckenspråk och svenska, för elever som är döva eller har en hörselnedsättning i årskurs F-10.

Undervisningen sker på svenskt teckenspråk men även på talad svenska i språkämnena för de elever som har förutsättningar att tillägna sig sådan undervisning kopplad till kursplanen. De gemensamma språken för alla elever är svenskt teckenspråket och den skrivna svenskan.

Våra grupper är små och våra lärare är utbildade speciallärare. Alla klasser har dessutom tillgång till ytterligare specialpedagogisk kompetens.

Vi följer Läroplanen för specialskolan, vilken har samma kursplaner och kunskapskrav som läroplanen för grundskolan. Våra elever läser dessutom ytterligare ett ämne, nämligen teckenspråk, och rörelse och drama istället för musik På Manillaskolan går eleverna från förskoleklass till och med årskurs 10.

Till oss kommer elever från Stockholms, Uppsala och Gotlands län och för närvarande har vi cirka 90 elever på skolan. Elever som inte kan veckopendla erbjuds veckohem i familjer och vi har även elevresor för elever till och med årskurs 4.

Publicerat fredag 31 augusti 2012 Granskat onsdag 12 juni 2019