Kristinaskolan/skolgård

Om Kristinaskolan

Kristinaskolan är en sammanhållen skola, med förskoleklass och årskurs 1-10.

Kristinaskolans lärare och elever är indelade i två arbetslag, ett för de yngre och ett för de äldre eleverna.

Vi är flexibla i vårt arbetssätt och möter varje elev utifrån individuella behov. På skolan jobbar vi för att eleverna ska få utvecklas utifrån sina förutsättningar och tränas i att ta ansvar för sitt eget lärande.

Kristinaskolan erbjuder även deltidsutbildning.

Skolans historia

En skola för döva har funnits i Härnösand sedan 1868. Det nuvarande upptagningsområdet har skolan haft sedan staten tog över huvudmannaskapet 1938. År 1948 flyttade skolan in i helt nybyggda lokaler på den plats skolan är idag. Sedan dess har många om- och nybyggnationer gjorts. 2003 invigde vi vår senaste tillbyggnad med dramasal och aula.

Boken om Kristinaskolans historia kan beställas hos Bokverkstan.

Döfstumskolan 1925

Bilder från Döfstumskolan på Södravägen i Härnösand, 1925. Längd: ca 1 minut och 40 sekunder
Publicerat fredag 29 juni 2012 Granskat onsdag 23 augusti 2017

Läsårstider

Höstterminen 2017

Terminen börjar 21 augusti
Höstlov vecka 44
Terminen slutar 21 december

Vårterminen 2018

Terminen börjar 10 januari
Sportlov vecka 10
Påsklov vecka 14
Lovdagar 30 april-1 maj, 10-11 maj
Lov vecka 23
Terminen slutar 15 juni
Skolavslutning 16 juni