Kristinaskolan/skolgård

Om Kristinaskolan

Kristinaskolan är en sammanhållen skola, med förskoleklass och årskurs 1-10.

Kristinaskolans lärare och elever är indelade i två arbetslag, ett för de yngre och ett för de äldre eleverna.

Vi är flexibla i vårt arbetssätt och möter varje elev utifrån individuella behov. På skolan jobbar vi för att eleverna ska få utvecklas utifrån sina förutsättningar och tränas i att ta ansvar för sitt eget lärande.

Kristinaskolan erbjuder även deltidsutbildning.

Skolans historia

En skola för döva har funnits i Härnösand sedan 1868. Det nuvarande upptagningsområdet har skolan haft sedan staten tog över huvudmannaskapet 1938. År 1948 flyttade skolan in i helt nybyggda lokaler på den plats skolan är idag. Sedan dess har många om- och nybyggnationer gjorts. 2003 invigde vi vår senaste tillbyggnad med dramasal och aula.

Boken om Kristinaskolans historia kan beställas hos Bokverkstan.

Döfstumskolan 1925

Bilder från Döfstumskolan på Södravägen i Härnösand, 1925. Längd: ca 1 minut och 40 sekunder
Publicerat fredag 29 juni 2012 Granskat torsdag 2 augusti 2018

Läsårstider

Vårterminen 2018

Terminen börjar 10 januari
Sportlov vecka 10
Påsklov vecka 14
Lovdagar 30 april-1 maj, 10-11 maj
Lov vecka 23
Terminen slutar 15 juni
Skolavslutning 16 juni