Prova på

På Kristinaskolan finns möjlighet för elever att komma och prova på om det är en skola som kan vara ett alternativ till hemskolan.

Under en prova på-vecka ingår eleven i en befintlig klass på skolan. Eleven deltar i skolarbetet och följer
klassens schema. Antalet prova på-veckor kan variera. Vilken vecka eller veckor som eleven ska komma till Kristinaskolan, bestäms tillsammans med föräldrarna.

Efter prova på-veckorna gör vi en utvärdering tillsammans med elev och föräldrar för att fundera på hur fortsättningen ska bli. Ska eleven börja på Kristinaskolan på hel- eller deltid, eller gå kvar i hemskolan?

Publicerat fredag 29 juni 2012 Granskat torsdag 2 augusti 2018