Prova på att vara elev på Kristinaskolan

På Kristinaskolan finns möjlighet för elever att komma och prova på om det är en skola som kan vara ett alternativ till hemskolan.

Under en prova på-vecka ingår eleven i en befintlig klass på skolan. Eleven deltar i skolarbetet och följer
klassens schema. Antalet prova på-veckor kan variera. Vilken vecka eller veckor som eleven ska komma till Kristinaskolan, bestäms tillsammans med föräldrarna.

Efter prova på-veckorna gör vi en utvärdering tillsammans med elev och föräldrar för att fundera på hur fortsättningen ska bli. Ska eleven börja på Kristinaskolan på hel- eller deltid, eller gå kvar i hemskolan?

Publicerat fredag 29 juni 2012 Granskat tisdag 26 februari 2019