Inskolning

Vi är måna om att elever och föräldrar ska känna sig trygga med vår verksamhet på Kristinaskolan.

Därför erbjuder vi många möjligheter till information och besök både inför skolstart men även då eleven börjar på Kristinaskolan.

Vi anpassar inskolningen efter varje barn och familjs behov. Inskolningstiden varierar från barn till barn, ibland behövs längre tid och ibland tar inskolningen kortare tid.

Publicerat fredag 29 juni 2012 Granskat tisdag 26 februari 2019