Två elever är ute och orienterar

Fritid på Kristinaskolan

Eftermiddagarna och kvällarna är fyllda av olika aktiviteter som till exempel ridning, innebandy, simskola, badminton och styrketräning. Här finns något att göra för alla. Vi jobbar för att eleverna ska få en meningsfull fritid under skolveckorna.

Några aktiviteter bedrivs i samarbete med kommunen och lokala föreningar.

Alla fritidsaktiviteter är givetvis frivilliga och vill eleven delta kräver det medlemskap i Kristinaskolans GIF vilket kostar 100 kronor per kalenderår. Därtill kan det, beroende på aktivitet, ibland kosta en summa extra.

Kristinaskolans fritidshem Snäckan

I anslutning till skolverksamheten finns fritidshemmet Snäckan. Öppettiderna anpassas efter barnens behov liksom verksamhetens aktiviteter.

Publicerat tisdag 5 maj 2020