fyra elever som står och spänner armarna

Elevhälsa

På skolan har vi tillgång till specialpedagog, psykolog, kurator, logoped och skolsköterska. Vi har också skolläkare som kommer till skolan vid behov.

Elevhälsan arbetar främst förebyggande för en god hälsa och arbetsmiljö för våra elever. Som förälder är du alltid välkommen att kontakta elevhälsan om du har funderingar kring ditt barns hälsa.

Starka och självständiga individer

Elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Elevhälsan arbetar för att våra elever ska utvecklas till självständiga, väl fungerande vuxna i samhället. Eleverna ska kunna få mod och kunskap att hävda sina egna behov och intressen, som exempelvis tolk, hjälpmedel eller utbildning.

Publicerat fredag 13 september 2019