Illustration av teckenspråk mellan elev och vuxen

Deltids- och fjärrundervisning i teckenspråk

Elever som går i kommunal eller fristående skola kan vid olika tillfällen under sin skolgång ha behov av att lära sig teckenspråk och vistas i en tvåspråkig miljö. Kristinaskolan erbjuder därför så kallade deltidsveckor som ett komplement till skolgången på hemorten. När man är deltidselev blir man även erbjuden fjärrundervisning i teckenspråk.

Målet med deltidsutbildning är att stärka elevens:

Identitet - få möjlighet att utveckla och stärka sin identitet och självkänsla som en person som är döv eller har en hörselnedsättning tillsammans med andra i samma situation. Eleven får även stöd i att hitta strategier för att fungera i vardagslivet.

Teckenspråk - utveckla och lära sig svenskt teckenspråk i en för målgruppen, tillgänglig och anpassad lärmiljö.

Tvåspråkiga medvetenhet - stärka elevens möjlighet till ökad måluppfyllelse och självständighet. På Kristinaskolan arbetar vi bland annat med olika hjälpmedel, kulturella förhållningssätt, ljudmedvetenhet, medvetenhet om teckenspråk, mina rättigheter som en person som är döv eller har en hörselnedsättning utifrån individuella behov.

Deltidsveckor

Att vara deltidselev på Kristinaskolan innebär att eleven kommer till oss vissa veckor under läsåret. Vi planerar innehållet i undervisningen tillsammans med elevens hemskola utifrån individuella behov. Förutom att få undervisning i och på teckenspråk, får eleven möjlighet att träffa andra barn och ungdomar som är döva eller har en hörselnedsättning.

Vi samarbetar med övriga skolan när det är möjligt. Det gör vi i ämnen som exempelvis rörelse och drama, idrott, engelska och teckenspråk. Våra deltidselever är även med på gemensamma aktiviteter som till exempel skogsdag, friluftsdagar, teckenspråkets dag med mera.

Boende och resor

För de elever som har lång resväg erbjuder vi boende och gemensam resa tillsammans med skolans heltidselever och personal. Mer information om detta kan du hitta under rubriken Boende.

Kristinaskolan har även aktiviteter utanför skoltid som exempelvis bowling, fotboll och innebandy som deltidseleverna kan ta del av.

Ansökningsblankett till deltidsutbildning.

Fjärrundervisning teckenspråk

Som ett komplement till deltidsutbildning blir eleverna även erbjudna fjärrundervisning på teckenspråk.

 

Publicerat tisdag 5 maj 2020