Att vara elev på Kristinaskolan

Som elev på Kristinaskolan får du tvåspråkig undervisning i en teckenspråkig miljö från förskoleklass till årskurs 10. 

Vi möter varje elev utifrån deras behov 

Vi är flexibla i vårt arbetssätt och anpassar undervisningen utifrån dina förutsättningar. I samråd med dig och dina vårdnadshavare utformar vi en individuell utvecklingsplan för dig. 

Vi jobbar för att alla våra elever ska få utvecklas utifrån sina förutsättningar och tränas i att ta ansvar för sitt eget lärande.

Vi följer läroplanen för specialskolan. Specialskolans kursplaner är desamma som för grundskolan med undantag för musik där våra elever istället läser rörelse och drama. Dessutom skiljer sig kursplanerna i ämnena svenska, engelska och moderna språk, där våra elever ska utveckla tvåspråkighet. Våra elever har också svenskt teckenspråk på schemat.

Vi lockar elever till lärande 

På skolan jobbar vi i mindre undervisningsgrupper med en hög personaltäthet, vilket gör att vi kan ha en stor flexibilitet i vår tvåspråkiga undervisning.

I undervisningen får du som elev möjlighet att använda många spännande och intressanta lärverktyg och informationskällor. Vi strävar efter att göra dig nyfiken och locka till lustfyllt lärande.

Elev- och föräldrainflytande

Som elev kan du påverka skolans verksamhet genom bland annat elevråd, boenderåd och matråd. Arbete i våra olika råd fungerar också som en viktig inskolning i det demokratiska samhället. Utöver dessa forum finns eleverna representerade i andra arbetsgrupper.

Som elev är du viktig i skolans olika verksamheter. I vårt arbete med ökat elevinflytande lyssnar vi på elevernas åsikter och för en dialog med eleverna om vår skolas utveckling. Vi strävar också efter att utveckla elevernas inflytande över sitt eget lärande. Vi jobbar också efter en modell, Rättighetsbaserad skola, för att våra elever ska få mer kunskap om sina mänskliga rättigheter samtidigt som rättigheterna uppfylls på olika sätt i skolan. 

Att vårdnadshavare känner att de kan vara med och utveckla verksamheten är lika viktigt som elevernas delaktighet. Att ha en öppen skola där elevernas vårdnadshavare känner sig välkomna och att de blir lyssnade till är viktigt för oss. Våra elevers vårdnadshavare är aktiva i vårt skolråd, där de ofta väcker nya frågor och kommer med förslag på förändringar som för vår verksamhet framåt.

Vår närmiljö

Vi har nära till naturen och bra omgivningar för friluftsliv. Från skolan är det också nära till bibliotek och simhall. Alldeles intill skolan finns fotbolls-, basket- och frisbeegolfplaner.

Våra lokaler dekoreras av elevarbeten i form av tavlor, skulpturer och faktautställningar. Kristinaskolan har rum för den lilla gruppen och även utrymmen för tillfällen då man vill vara många samtidigt. På skolan finns också ett skolbibliotek med böcker och tidningar.

Vårt elevhälsoarbete ska bidra till att främja elevernas lärande, utveckling och hälsa

På Kristinaskolan arbetar specialpedagog, psykolog, kurator, logoped och skolsköterska inom elevhälsan. Vi har också skolläkare som kommer till skolan vid behov.

Vårt elevhälsoarbete ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Vårt mål är att våra elever ska utvecklas till självständiga vuxna med framtidsdrömmar. Eleverna ska kunna få mod och kunskap att hävda sina egna behov och intressen, som exempelvis att använda teckenspråks- och skrivtolk, tekniska hjälpmedel eller att söka till yrkes- och högskoleutbildning. 

Som vårdnadshavare är du alltid välkommen att kontakta elevhälsan om du har funderingar kring ditt barns hälsa. Kontaktuppgifter hittar du på vår Vklass

Publicerat fredag 4 november 2022