Kristinaskolan

Kristinaskolan i Härnösand tar emot elever från Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands, Jämtlands och Gävleborgs län.

Härnösand med sitt havsnära läge och fina natur stimulerar och ger eleverna en inspirerande studiemiljö.

En skola där alla är någon

Vi tar vara på den inneboende kraften som finns i varje elev och ger alla bästa möjliga förutsättningar att utvecklas utifrån sin egen utgångspunkt.

Kristinaskolan Qualiscertifierad

Under våren 2017 har Kristinaskolan i Härnösand granskats enligt kvalitetssäkringssystemet Qualis. Nu har rapporten kommit och skolan blev godkänd och därmed Qualiscertifierad.

Utdrag ut rapporten: "Kristinaskolan är en liten enhet med hög personaltäthet med kunnig och engagerad personal. Lärmiljön är trygg och trivsam med ljusa och välutrustade lokaler och det råder goda relationer mellan elever och personal. Även den interna och externa kommunikationen fungerar väl."

Läs rapporten i sin helhet (PDF-dokument, 560 kB)

Två språk - dubbla möjligheter

Kristinaskolan erbjuder undervisning både på teckenspråk och svenska. Här får eleverna utveckla sitt språk, sina kunskaper och sin självkänsla i en rik tvåspråkig miljö. Vi har funktionell hörselteknisk utrustning till stöd för bärare av hörapparat eller kokleaimplantat (CI).

Här på vår webbplats kan du se filmer med Ivan och Maria som visar hur tvåspråkighet kan fungera i vardagen efter specialskolan.

Vi anpassar undervisningen efter varje elevs förutsättningar och förbereder alla för en positiv gymnasietid och ett rikt vuxenliv.

För elever som bor långt från Härnösand, och inte kan dagpendla till skolan, har skolan boenden. Skolan ansvarar för elevernas resor till och från skolan. På skolan finns även fritidshem.

Inspirerande exempel - Livet efter skolan

Hälsa på hemma hos enhetschefen, husbyggaren och småbarnsmamman Stina som tidigare har gått på Kristinaskolan.
Publicerat fredag 29 juni 2012 Granskat torsdag 2 augusti 2018

Kontakt

Margareta Wikman

010 473 55 70 Skicka e-post

Kristinaskolan, Härnösand

010-473 50 00
Skicka e-post

Kristinagatan 2
Box 1100
871 29 Härnösand
Vägbeskrivning