tre elever ute på skolgården

Kristinaskolan

Kristinaskolan i Härnösand tar emot elever från Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands, Jämtlands och Gävleborgs län.

Härnösand med sitt havsnära läge och fina natur stimulerar och ger eleverna en inspirerande studiemiljö.

Vi tar vara på den inneboende kraften som finns i varje elev och ger alla bästa möjliga förutsättningar att utvecklas utifrån sin egen utgångspunkt.

Kristinaskolan Qualiscertifierad

Kristinaskolan har granskats enligt kvalitetssäkringssystemet Qualis och är godkänd sedan 2017 och därmed Qualiscertifierad.

Utdrag ut rapporten: "Kristinaskolan är en liten enhet med hög personaltäthet med kunnig och engagerad personal. Lärmiljön är trygg och trivsam med ljusa och välutrustade lokaler och det råder goda relationer mellan elever och personal. Även den interna och externa kommunikationen fungerar väl."

Läs rapporten i sin helhet (PDF-dokument, 560 kB)

Två språk - dubbla möjligheter

Kristinaskolan erbjuder undervisning både på svenskt teckenspråk och svenska. Här får eleverna utveckla sitt språk, sina kunskaper och sin självkänsla i en rik tvåspråkig miljö. Vi har funktionell hörteknisk utrustning till stöd för bärare av hörapparat eller kokleaimplantat (CI).

Här på vår webbplats kan du se filmer med Ivan och Maria som visar hur tvåspråkighet kan fungera i vardagen efter specialskolan.

Vi anpassar undervisningen efter varje elevs förutsättningar och förbereder alla för en positiv gymnasietid och ett rikt vuxenliv.

För elever som bor långt från Härnösand, och inte kan dagpendla till skolan, har skolan boenden. Skolan ansvarar för elevernas resor till och från skolan. På skolan finns även fritidshem.

Inspirerande exempel - Livet efter skolan

Hälsa på hemma hos enhetschefen, husbyggaren och småbarnsmamman Stina som tidigare har gått på Kristinaskolan.
Publicerat tisdag 5 maj 2020