Närbild av en kille som sitter på en lektion på Hällsboskolan

Att vara elev på Hällsboskolan

På Hällsboskolan arbetar vi med språk och kommunikation på olika sätt. Målet är att våra elever ska få förutsättningar att vara delaktiga och aktiva i olika sociala sammanhang.

Vi som arbetar i skolans verksamhet har nära kontakt med elevernas familjer och samverkar med hemkommunen.

Hällsboskolan erbjuder

  • undervisning i en anpassad lärmiljö utifrån elevens individuella behov
  • grupptillhörighet efter individuella behov
  • språkträning och kommunikationsstöd under skoldagen
  • logopedstöd
  • it-verktyg som underlättar lärande, samspel och kommunikation
  • alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) 
  • elevhälsa med kurator, specialpedagog, psykolog, skolsköterska och skolläkare
  • Logoped eller talpedagog samt specialpedagog i varje arbetslag (gäller Stockholm)
  • fritidshem
  • boende för elever som inte kan dagpendla.
Publicerat måndag 10 september 2012 Granskat torsdag 2 augusti 2018