Om Hällsboskolan Umeå

Hällsboskolan i Umeå tar emot elever med grav språkstörning från hela landet. Vår undervisning har fokus på språk och kommunikation på olika sätt. 

Läroplan för specialskolan

Vi undervisar enligt läroplanen för specialskolan och har undervisning för elever från förskoleklass till årskurs 10. Målet är att eleverna ska få förutsättningar att nå kunskapsmålen, vara delaktiga och aktiva i olika sociala sammanhang och utvecklas som individer. Undervisningen anpassas utifrån individuella behov. Vår undervisning och lärmiljö är anpassad utifrån våra elevers behov och med fokus på språk och kommunikation.

Hos oss får eleverna förutsättningar att nå kunskapsmålen, vara delaktiga och aktiva i sociala sammanhang och utvecklas som individer. Vi tar emot elever från hela landet. 

Vi jobbar också efter en modell, Rättighetsbaserad skola, för att våra elever ska få mer kunskap om sina mänskliga rättigheter samtidigt som rättigheterna uppfylls på olika sätt i skolan. 

Vi har utformat den fysiska miljön utifrån våra elevers behov

Hällsboskolan i Umeå finns i nyrenoverade skollokaler på Umedalen. Vi har utgått ifrån våra elevers behov när vi har utformat klassrum, matsal och andra gemensamma ytor. Det innebär bland annat att:

  • alla klassrum har anslutande mindre grupprum och skärmar som gör att eleverna kan sitta ostört
  • väggarna är målade i lugna färger och rena från störande ljudintryck och ljusmiljön gör det möjligt för eleverna att få ro för studier och samtal
  • alla klassrum har digitala hjälpmedel och verktyg som underlättar elevernas lärande, samspel och kommunikation.

Resor och boenden

Skolan ansvarar för elevernas dagliga resor till och från skolan. De flesta yngre elever har skolskjuts mellan hemmet och skolan. Elever från årskurs 5 åker i de flesta fall kommunalt.

För elever som har långt att dagpendla till skolan erbjuder skolan boende för elever. Eleverna som har rum på boendet reser hem till sina familjer varje helg. De reser då med flyg, tåg, buss eller taxi, beroende på var de bor.

 

Ansök till någon av våra specialskolor

Publicerat måndag 5 september 2022