Hällsboskolan Umeå

Välkommen till Hällsboskolan i Umeå – en 10-årig specialskola för elever med grav språkstörning från hela landet. Här får du veta mer om vår lärmiljö, vår undervisning, hur det är att vara elev på Hällsboskolan och hur det går till att ansöka om en plats hos oss.

På Hällsboskolan får elever med grav språkstörning tillgång till en lärmiljö och undervisning anpassad efter sina behov och med fokus på språk och kommunikation. Hos oss får eleverna förutsättningar att nå kunskapsmålen, vara delaktiga och aktiva i sociala sammanhang och utvecklas som individer. Vi tar emot elever från hela landet. För elever som behöver veckopendla har vi ett boende i närheten av skolan.

Ansökan och antagning

Du som har ett barn med grav språkstörning kan ansöka om att ditt barn ska tas emot i specialskolan.

Ansökan med alla handlingar som behövs ska ha lämnats in senast den 15 november om du vill att ditt barn ska börja i specialskolan tidigast hösten nästkommande år. På våra ansökningssidor hittar du allt du behöver veta om vem som kan ansöka och hur det går till.

Publicerat tisdag 17 mars 2020