Hällsboskolan Umeå

Välkommen till Hällsboskolan i Umeå – en 10-årig specialskola för elever med grav språkstörning från hela landet. Här får du veta mer om vår lärmiljö, vår undervisning, hur det är att vara elev på Hällsboskolan och hur det går till att ansöka om en plats hos oss.

På Hällsboskolan får elever med grav språkstörning tillgång till en lärmiljö och undervisning anpassad efter sina behov och med fokus på språk och kommunikation. Hos oss får eleverna förutsättningar att nå kunskapsmålen, vara delaktiga och aktiva i sociala sammanhang och utvecklas som individer. Vi tar emot elever från hela landet. För elever som behöver veckopendla har vi ett boende i närheten av skolan.

Besök oss

Det bästa sättet att ta reda på om Hällsboskolan är ett intressant alternativ för ditt barn är att komma på någon av våra informationskvällar. Välkommen med din anmälan!

Publicerat måndag 3 december 2018 Granskat tisdag 26 februari 2019