Om Hällsboskolan Mälarhöjden

Hällsboskolan Mälarhöjden i Stockholm tar emot elever med grav språkstörning från förskoleklass till årskurs 2. Vår undervisning har fokus på språk och kommunikation på olika sätt. 

Läroplan för specialskolan

Vi undervisar enligt läroplanen för specialskolan. Målet är att eleverna ska få förutsättningar att nå kunskapsmålen, vara delaktiga och aktiva i olika sociala sammanhang och utvecklas som individer. Undervisningen anpassas utifrån individuella behov. Hällsboskolans lärmiljö är anpassad efter våra elevers behov. 

Skolverksamhet för de allra yngsta

Hällsboskolan Mälarhöjden öppnade sin skolverksamhet höstterminen 2019 i ett villaområde i Mälarhöjden som är en söderförort till Stockholm. Vi öppnade Hällsboskolan Mälarhöjden för att möta det ökande antal sökande elever till Hällsboskolan i Stockholm. Vi har plats för cirka 40 elever och tar således emot de allra yngsta eleverna. Under läsår 2021/2022 har vi skolverksamhet för barn och elever i förskoleklass till årskurs 2. 

Resor, fritidshem och boende

Skolan ansvarar för elevernas dagliga resor till och från skolan vilket innebär att eleverna har skolskjuts mellan hemmet och skolan. 

Vi har även ett fritidshem

Publicerat måndag 11 april 2022