Att vara elev på Hällsboskolan Mälarhöjden

Som elev på Hällsboskolan Mälarhöjden får du en lärmiljö som är anpassad utifrån dina behov. Fokus är på att du ska få träna på språk och kommunikation på olika sätt under hela skoldagen. 

Allt är anpassat för skolans målgrupp 

Våra lärmiljöer är anpassade för dig med grav språkstörning – det vill säga, hur vi jobbar med pedagogik, lärverktyg, elevhälsa och elevernas språkliga utveckling. Vi arbetar mycket med musik i vår verksamhet. 

Vi som arbetar i skolans verksamhet har nära kontakt med elevernas familjer och samverkar med elevernas hemkommuner.

Samma betygskriterier som i grundskolan

Som elev på Hällsboskolan ska du nå samma betygskriterier som eleverna i grundskolan – det är ingen skillnad. Det som skiljer Hällsboskolan från grundskolan är att du får ett extra år på dig att nå kraven och att vi anpassar undervisningen utifrån dina individuella behov.

Nära samarbete med elevhälsa och fritids

På Hällsboskolan har vi en helhetssyn på vårt arbete. För att våra elever ska få förutsättningar att nå kunskapsmålen och utvecklas som individer behöver vi stärka och stötta eleven på olika sätt inte bara i skolan utan även på fritidshemmet. Därför har våra lärare ett nära samarbete med elevassistenter, elevhälsan och fritidspersonal. Tillsammans kan vi se till att våra elever får det stöd de behöver, både i skolan och på fritiden.

Samling

Hällsboskolan Mälarhöjdens lärmiljöer

Publicerat onsdag 13 juli 2022