Foto på läsplatta och elever kring ett bord

Hällsboskolan Mälarhöjden

Hällsboskolan Mälarhöjden är en  specialskola som tar emot elever med grav språkstörning från hela landet.

Skolans undervisning

Undervisningen har fokus på språk och kommunikation på olika sätt. Målet är att eleverna ska få förutsättningar att nå kunskapsmålen, vara delaktiga och aktiva i olika sociala sammanhang och utvecklas som individer. Undervisningen anpassas utifrån individuella behov. I höst har vi skolverksamhet för barn och elever i F-2. 

Hällsboskolan Mälarhöjden startade sin skolverksamhet höstterminen 2019 i ett villaområde i Mälarhöjden som är en söderförort till Stockholm. Adressen är Mälarhöjdsvägen 23 och lokalen är anpassad för skolverksamhet. Skolan har plats för cirka 40 elever. På skolan finns ett fritidshem.

Vårdnadshavare kan inte söka direkt till Hällsboskolan Mälarhöjden för närvarande utan ansökan görs till Hällsboskolan Stockholm. Eleverna kommer sedan att gå antingen i Mälarhöjden eller Kungsholmen beroende på åldersfördelningen på de elever som antas.

Läs mer om ansökan till specialskola

Läsårstider 2020/2021

Höstterminen 2020

Fritidshemmet är stängt 13 och 14 augusti. 

Höstterminen börjar 19 augusti.

Höstlov vecka 44, 26-30 oktober

Höstterminen slutar 17 december.

Fritidshemmet stänger kl. 14.00 fredagen den 18 december. 

Vårterminen 2021

Vårterminen börjar 11 januari.

Sportlov vecka 9, 1-5 mars. 

Påsklov vecka 15, 6-9 april.

Lovdag vecka 19, 14 maj. 

Skolavslutning för eleverna 11 juni. Eleverna slutar kl. 12.30. Fritidshemmet stänger kl. 14.00. 

Publicerat måndag 22 juni 2020