Om Hällsboskolan Kungsholmen

Hällsboskolan Kungsholmen har mycket bra resekommunikationer. För elever som behöver bo nära skolan finns trivsamma boenden.

Hällsboskolan Kungsholmen

Hällsboskolan Kungsholmen har sin verksamhet på skolområdet Campus Konradsberg på Kungsholmen och ger undervisning för årskurs 1-10.

Publicerat måndag 10 september 2012 Granskat tisdag 17 september 2019