Om Hällsboskolan Kungsholmen

Hällsboskolan Kungsholmen i Stockholm tar emot elever med grav språkstörning från hela landet. Vår undervisning har fokus på språk och kommunikation på olika sätt.

Läroplan för specialskolan

Vi undervisar enligt läroplanen för specialskolan. Målet är att eleverna ska få förutsättningar att nå kunskapsmålen, vara delaktiga och aktiva i olika sociala sammanhang och utvecklas som individer. Undervisningen anpassas utifrån individuella behov. Vår lärmiljö är anpassad efter våra elevers behov. 

Skolan ligger centralt i Stockholm

Hällsboskolan Kungsholmen ligger centralt i skolområdet Campus Konradsberg på Kungsholmen i Stockholm med goda kommunikationer nära. Adressen är Rålambsvägen 32B.

Resor och boenden

Skolan ansvarar för elevernas dagliga resor till och från skolan. De flesta yngre elever har skolskjuts mellan hemmet och skolan. Äldre elever (från årskurs 5) åker i de flesta fall kommunalt.

För elever som har långt dagpendlingsavstånd till skolan erbjuder skolan boende för elever. Vi har idag ett boende i Stockholm närheten av skolan. Eleverna som har rum på boendet reser hem till sina familjer varje helg. De reser då med flyg, tåg, buss eller taxi, beroende på var de bor.

Publicerat torsdag 17 december 2020