Hällsboskolan Kungsholmens boende för elever

För elever som går på Hällsboskolan Kungsholmen och har långt att dagpendla till skolan erbjuder vi boende. Det innebär att elever bor på skolans boende under skolveckorna och åker hem under helger. 

Våra elever får en hemliknande miljö

Vårt boende har en hemliknande miljö. Det är utrustat med internetuppkoppling. Varje elev har eget rum som vi har möblerat. De får sätta sin personliga prägel med egna saker, till exempel tavlor, gardiner, med mera. Familjen är alltid välkommen att besöka boendet.

Under skolveckan finns det personal på boendet dygnet runt, förutom några timmar mitt på dagen när eleverna är i skolan. Eleverna kommer på måndag morgon och åker hem på fredag eftermiddag. Under lov är våra boenden stängda.

Elever får en aktiv och meningsfull fritid

Tillsammans med eleverna bestämmer vi vilka aktiviteter vi ska göra efter skoltid. Vi utgår då från varje elevs intressen och önskemål. Det kan till exempel handla om att umgås med kompisar, spela bowling, åka på olika utflykter, fiska eller bada.

Vi främjar den sociala kompetensen i vardagen genom att vi ger kommunikationsstöd i gemenskapen med kompisarna, vid eventuell konflikthantering med mera.

Vi söker även aktiviteter i det kommunala föreningslivet, så att eleverna ska få möjlighet att mer regelbundet ägna sig åt sina egna intressen.

Elevens vårdnadshavare bekostar barnets aktiviteter.

Vi samarbetar med elevers vårdnadshavare 

För att skapa trygghet kring eleven samarbetar boende, skola och elevhälsa med er vårdnadshavare. Tillsammans med er och ert barn tar vi fram individuella mål för att utveckla elevens självständighet, i enlighet med myndighetens nationella mål för boendeverksamheten. 

När det kommer nya elever gör vi en individuell inskolningsplan tillsammans med er vårdnadshavare. 

Läxor och struktur

Personalen på boendet ger individuellt stöd med läxor utifrån elevens behov och färdigheter.

För att ge eleverna stöd i sin vardag skapar vi struktur för veckan. På boendet finns ett schema över veckans händelser i stora drag. Vid behov får eleven själv ett personligt schema för att klara sin vardag.

Vi använder bildstöd för att skapa tydlighet och tillgänglighet för eleverna.

Resor

Eleverna reser på olika sätt till och från skolan. Eftersom vi tar emot elever från hela landet, kan elever resa till exempel med taxi, buss, tåg och flyg.

Vid behov följer vi med och ger stöd till boendeeleverna vid deras resor. Vi arbetar för att alla våra elever ska bli så självständiga som möjligt.

Publicerat måndag 7 september 2020