Besök oss eller prova på Hällsboskolan Kungsholmen

Funderar du på om Hällsboskolan är rätt skola för ditt barn? Välkommen att besöka oss på någon av våra informationskvällar! På våra informationskvällar berättar vi om hur vi på Hällsboskolan arbetar. 

Välkommen att besöka oss och få information! 

Du som är vårdnadshavare till ett barn med grav språkstörning är välkommen att besöka oss på någon av våra regelbundna besöksträffar för att få information och se skolmiljön.

Vi ordnar informationskvällar varje termin där vi berättar om vår verksamhet och går en rundvandring i skolan för att visa vårt sätt att arbeta.

Om du vill veta mer om informationskvällarna kan du kontakta någon av våra ansvariga för lågstadiet, mellanstadiet och högstadiet samt boendet, kontaktuppgifter hittar ni på denna sida. 

Publicerat fredag 27 januari 2023