Korridor med svarta streck på golvet för att visa var det finns dörrar.

Tillgänglig skola

Hos oss på Ekeskolan är all undervisning synanpassad. Det ger våra elever möjlighet till delaktighet och en ökad självständighet.

Alternativ kommunikation

Kommunikation och samspel är av stor betydelse för att utveckla elevens identitet, självförtroende och möjlighet att uppleva gemenskap. Vi erbjuder de elever som behöver alternativ kommunikation.

Anpassade lokaler

Hela vår skola är anpassad för att fungera för elever med synnedsättning och rörelsehinder. Till exempel är korridorer och dörrar markerade i färgkontraster. Hela verksamheten finns i lokaler i ett plan. Dörrar har automatisk öppning och alla utrymmen är tilltagna med hänsyn till hjälpmedel.

Elevernas arbetsplatser i klassrummen är anpassade utifrån elevens individuella behov av till exempel hjälpmedel och lokalerna är utformade för att möta de behov som finns i varje grupp.

Digitalt lärande

De flesta elever på Ekeskolan har tillgång till en egen specialanpassad datorutrustning. Den ger ökad möjlighet att kommunicera och att tillgodogöra sig kunskaper och färdigheter.

Med hjälp av ljud från talsyntes och inspelningar samt på en punktskriftskärm kan de få reda på det vi ser på dataskärmen. För att styra datorn används switchar, olika specialtangentbord, och Flexiboard. Det finns en mängd olika specialgjorda mjukvaror, dataprogram, som hanterar input och output på olika sätt för eleverna.

Publicerat fredag 13 september 2019