Miljöarbete

På Ekeskolan tycker vi att det är både viktigt, roligt och lärorikt att jobba med miljöfrågor.

Grön Flagg

Skolan har ett miljöråd som arbetar aktivt med miljöfrågorna. Gruppen består av två elever och representanter av olika yrkesgrupper i personalen. Gruppen har fem mål:

  • Eleverna får förståelse om vad som är ätbart i naturen.
  • Eleverna får en förståelse om vad ekologiskt och närproducerat innebär.
  • En fungerande pappersinsamling i klassrum, arbetsrum och personalrum. Eleverna får kunskap om hur man kan återvinna och återanvända papper.
  • Eleverna får en inblick i hur enkel och vardaglig nedbrytning går till i naturen.
  • En fungerande källsortering på skolan.

Sveriges största miljöutmärkelse

Grön Flagg är Sveriges största miljöutmärkelse anpassat för förskola och skola. Den gröna flaggan är det synliga beviset på att skolan prioriterar ett handlingsinriktat miljöarbete och verkar för en hållbar utveckling i den dagliga verksamheten.

Det demokratiska arbetet och hela skolans delaktighet är centralt inom Grön Flagg. Detta gäller allt från att välja miljöråd till att välja tema, mål och aktiviteter. För att alla ska få en möjlighet att känna sig delaktiga så finns det olika demokratiska verktyg att använda sig av.

Energispartävling

Vi deltar även i en energispartävling som myndigheten utlyst tillsammans med Specialfastigheter som äger byggnaderna.

Publicerat onsdag 8 augusti 2012 Granskat måndag 3 juni 2019