Skolgården och skolbyggnad

Om Ekeskolan

Ekeskolan ligger i Örebro och är en rikstäckande skola med elever från hela Sverige.

Flera av våra elever har plats på Ekeskolans boende.  De elever som går på skolan är i åldrarna 6-21 år.

Skollagen och specialskole--förordningen reglerar vår verksamhet

Verksamheten vid Ekeskolan regleras i skollagen och specialskoleförordningen och följer de nationella mål och riktlinjer som anges i läroplanerna för specialskolan, grundskolan samt grundsärskolan (Lgr 11).

Publicerat fredag 13 september 2019