Besök oss eller prova på Ekeskolan

Funderar du på om Ekeskolan är rätt skola för ditt barn? Välkommen att besöka oss eller prova på att vara elev på Ekeskolan. Vi erbjuder flera möjligheter till information och besök både inför skolstart och för elever som redan börjat i sin hemskola. Alla besök planeras utifrån överenskommelse.

Besök oss 

För dig som är vårdnadshavare finns det möjlighet till individuellt planerade besök efter överenskommelse. Då får du möjlighet att se verksamheten på skolan samt besöka våra boenden för elever. Du får också tillfälle till att sitta ner och prata med personal om vår verksamhet samt planera för ditt barns individuella behov.

Prova på att vara elev

Det finns möjlighet att komma till Ekeskolan för att prova på att vara elev.

Om du är vårdnadshavare och har ett barn med synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättning, då erbjuder vi dig och ditt barn att tillsammans prova skolgång, boende samt fritidsverksamhet på skolan under några dagar.

Vistelsen är kostnadsfri för både elev och föräldrar och ni får ersättning för billigaste färdsätt.

Om du är intresserad av att veta mer om att prova på, tar du kontakt med skolans rektor.

Publicerat tisdag 30 november 2021