Illustration av elever på en skolgård.

Besök Ekeskolan

Funderar du på om Ekeskolan är rätt skola för ditt barn? Är du nyfiken på vår verksamhet och hur vi arbetar?

För dig som är vårdnadshavare finns det möjlighet till individuellt planerade besök efter överenskommelse. Då ges möjlighet att se verksamheten på skolan samt på våra boenden för elever. Du får också tillfälle till att sitta ner och prata med personal om vår verksamhet samt planera för ditt barns individuella behov.

Prova på att vara elev

Det finns möjlighet att komma till Ekeskolan för en prova på-vecka.

Om du är förälder och har ett barn med synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättning, då erbjuder vi dig och ditt barn att tillsammans prova skolgång, boende samt fritidsverksamhet på skolan under några dagar.

Under veckan kommer eleverna att få prova på synanpassade lektioner i olika ämnen.

Ni kommer även att ha synanpassade fritidsaktiviteter och besöka skolans boende för elever.

Vistelsen är kostnadsfri för både elev och föräldrar och ni får ersättning för billigaste färdsätt.

Din intresseanmälan vill vi ha i god tid för att komma överens om lämplig tidpunkt.

Anmälningsblankett till prova på-veckan (PDF-dokument, 191 kB)

Publicerat fredag 13 september 2019