Fritid

En meningsfull fritid är viktig för självkänsla och utveckling.

Med rätta anpassningar kan många aktiviteter fungera bra, även om man har grav synnedsättning och dessutom har ytterligare funktionsnedsättningar.

Prova för att hitta rätt

Vi erbjuder våra elever och föräldrar som är på besök att prova på olika fritidsaktiviteter. Målsättningen är att varje individ ska finna en eller flera aktiviteter som passar.

Publicerat onsdag 8 augusti 2012 Granskat måndag 25 februari 2019