Madrasser, bollar och en spegel i ett hörn i ett rum

Fritid

En meningsfull fritid är viktig för självkänsla och utveckling.

Med rätta anpassningar kan många aktiviteter fungera bra, även om man har grav synnedsättning och dessutom har ytterligare funktionsnedsättningar.

Prova för att hitta rätt

Vi erbjuder våra elever och föräldrar som är på besök att prova på olika fritidsaktiviteter. Målsättningen är att varje individ ska finna en eller flera aktiviteter som passar.

Fritidshem

Ekeskolan har ett fritidshem där öppettider och aktiviteter anpassas efter elevernas behov.

Publicerat tisdag 29 oktober 2019