Elevhälsa

På Ekeskolan har vi ett elevhälsoteam. Här ingår kurator, psykolog, sjukgymnast, skolsköterska och specialpedagog. Varannan vecka kommer en skolläkare och barnneurolog till oss.

Elevhälsan jobbar för att förebygga, upptäcka och åtgärda hinder av social, psykologisk, medicinsk eller fysisk karaktär, för att främja elevernas utveckling på bästa sätt.

Samarbetar med landstingen

Elevhälsan samarbetar med habiliteringar, syncentraler och ögonkliniker ute i landet. Det är viktigt barnets tillhörighet i hemlandstinget finns kvar trots att hon eller han är elev på Ekeskolan.

Publicerat fredag 13 september 2019