Ekeskolans boende

Boende

På Ekeskolan har vi tre boenden för våra elever i villor på gångavstånd till skolan.

På varje boenden finns det plats för tre eller fyra elever. Vi bemannar våra boenden dygnet runt.

Vi strävar efter en hemlik miljö där alla hjälps åt med vardagssysslor på boendet.

Nära kontakt mellan boende, föräldrar och skola

Varje elev har en kontaktperson bland personalen som ansvarar för kontakter med föräldrarna. Personalen på boende och skola samverkar med vårdnadshavare kring de gemensamma målen för varje elev utifrån den individuella utvecklingsplanen.

Inskolning

Varje inskolning planeras individuellt efter överenskommelse mellan vårdnadshavare, boende och skola. Vid skolstart stannar du som vårdnadshavare kvar på boendet under de första veckorna, tills du känner förtroende och ser att ditt barn trivs.

Publicerat fredag 13 september 2019