Bild på Ekeskolans skolgård och byggnad.

Ekeskolan

Ekeskolan är en skola för elever med synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättningar från förskoleklass och uppåt.

Våra elever följer läroplanen för specialskolan och studerar enligt grundskolans- eller grundsärskolans kursplan.

Vi erbjuder

  • synanpassad utbildning
  • utbildning i synspecifika områden som punktskrift, orientering och förflyttning - mobility
  • it som en viktig del i utbildningen
  • alternativ kommunikation
  • samverkan med ögonläkare, synpedagog, skolläkare, skolsköterska, psykolog, sjukgymnast, kurator och specialpedagog.

Skolan ansvarar för elevernas dagliga resor till och från skolan. För elever som inte bor på dagpendlingsavstånd till skolan erbjuder skolan boende.

Inspirerande exempel - Livet efter skolan

Möt Glenn som studerat på Ekeskolan och som nu bor i egen lägenhet utanför Göteborg. Han arbetar på ett hunddagis när han inte tränar elektronskytte.
Publicerat fredag 13 september 2019