Birgittaskolan/skolgården

Om Birgittaskolan

På Birgittaskolan går idag cirka 160 elever, varav hälften undervisas på teckenspråk och övriga på talad svenska.

Vi har små undervisningsgrupper och hög lärartäthet, vilket gör att vi kan ha en stor flexibilitet i vår undervisning.

För elever som bor långt från Örebro, och inte kan dagpendla till skolan, har Birgittaskolan elevboende. På skolan finns även fritidsverksamhet.

I Örebro finns även Riksgymnasiet för döva (RGD) och Riksgymnasiet för hörselskadade (RGH).

Publicerat fredag 13 september 2019