Om Birgittaskolan

På Birgittaskolan går idag 165 elever, varav hälften undervisas på teckenspråk och övriga på talad svenska.

Vi har små undervisningsgrupper och hög lärartäthet, vilket gör att vi kan ha en stor flexibilitet i vår undervisning.

För elever som bor långt från Örebro, och inte kan dagpendla till skolan, har Birgittaskolan elevboende. På skolan finns även fritidshem där 50 elever går.

I Örebro finns även Riksgymnasiet för döva (RGD) och Riksgymnasiet för hörselskadade (RGH).

Publicerat måndag 2 juli 2012 Granskat torsdag 2 augusti 2018