Besök oss

Birgittaskolan arbetar med att informera och sprida kunskap om vårt arbete med undervisning av elever som är döva eller har en hörselnedsättning. Vi erbjuder många möjligheter till information och besök både inför skolstart men även då ditt barn börjat i sin hemskola. Alla besök planeras utifrån ditt barns
individuella behov och era önskemål.

Publicerat måndag 2 juli 2012 Granskat söndag 20 maj 2018

Kontakt

Inger Börjel

010 473 68 61 Skicka e-post