Fritidsverksamhet

Birgittaskolans fritidsverksamhet har som målsättning att ge eleverna på våra boenden en meningsfull fritid i teckenspråklig miljö.

Aktiviteterna planeras i samarbete med eleverna där önskemålen tillgodoses så långt det är möjligt.

På rasterna finns fritidspersonal tillsammans med assistenter tillgängliga för alla elever.

På skolan finns även ett fritidshem. Det är öppet för elever som ansökt om plats. Målet med verksamheten är att fritidspersonalen och skolans lärare har ett nära samarbete för att främja helhetssynen på barnen. Fritidshemmet ska bidra till att målen i läroplanen uppfylls. Fritids ska också ge föräldrarna en trygg omvårdnad om deras barn.

Publicerat måndag 2 juli 2012 Granskat tisdag 26 februari 2019