Foto på basketboll och elever i bakgrunden

Fritidshem

På Birgittaskolan finns ett fritidshem som är öppet för elever som ansökt om plats. 

Målet med verksamheten är att fritidspersonalen och skolans lärare har ett nära samarbete för att främja helhetssynen på barnen.

Fritidshemmet ska bidra till att målen i läroplanen uppfylls. Fritids ska också ge föräldrarna en trygg omvårdnad om deras barn.

Publicerat tisdag 29 oktober 2019