Boende

De flesta elever på Birgittaskolan har sina hem i Örebroområdet. För de elever som inte kan dagpendla på grund av tidskrävande resor, finns det möjlighet att under skolveckorna bo på något av skolans boenden.

Birgittaskolan har fyra elevboenden, Linden, Tallen, Ria och Fatet. Linden är beläget i Adolfsberg, Tallen i Brickebacken och de två sistnämnda i Ladugårdsängen.

På våra elevboenden följer vi de aktuella styrdokumenten som finns inom Specialpedagogiska skolmyndigheten och arbetar aktivt med delaktighet, tillgänglighet och inkludering.

I boendena erbjuder vi en säker och trygg miljö och vi anpassar verksamheten utifrån elevernas behov och ålder.

Varje boende bemannas efter behov och har personal på plats under hela dygnet i veckorna, i personalgruppen ingår både döv, hörselskadad och hörande personal. Aktiviteterna på boendena planeras i samarbete med eleverna där önskemålen tillgodoses så långt det är möjligt.

Elevboendena har en gemensam boendechef som leder och följer upp verksamheten och rektor är ytterst ansvarig.

Publicerat fredag 13 september 2019