Elever i en slöjdsal

Att vara elev på Birgittaskolan

Birgittaskolan är en skola för elever som har en hörselnedsättning eller som är döva.

Våra elever följer läroplanen för specialskolan från förskoleklass till år 10. Specialskolans kursplaner är desamma som för grundskolan med undantag av språkämnena svenska, engelska och moderna språk. Teckenspråk är dessutom ett obligatoriskt ämne och musikämnet har ersatts av rörelse och drama.

På Birgittaskolan går även barn som är döva eller har en hörselnedsättning i kombination med utvecklingsstörning och de läser enligt grundsärskolans kursplaner.

På skolan jobbar vi i mindre undervisningsgrupper och med en hög lärartäthet, vilket gör att vi kan ha en stor flexibilitet i vår undervisning.

Lokalerna är akustiskt anpassade och väl utrustade med hörseltekniska hjälpmedel. Här får ditt barn utveckla sitt språk, sina kunskaper och sin självkänsla i en tvåspråkig miljö.

Vårt mål är att alla elever ska lämna skolan som hela, trygga individer, väl rustade för ett liv i vårt samhälle.

För att lättare kunna samordna elevresor har vi på Birgittaskolan en samlad skoldag. Det innebär att skolan har en gemensam starttid på morgonen och två olika sluttider för eleverna på eftermiddagen. Detta skapar även goda förutsättningar när vårt fritidshem ska genomföra gemensamma aktiviteter.

Publicerat måndag 16 september 2019