Fyra elever är ute och orienterar

Birgittaskolan

Birgittaskolan i Örebro tar emot elever från Dalarnas, Södermanlands, Värmlands, Västmanlands, Örebro och Östergötlands län.

Miljö som ger delaktighet och utveckling

Om ditt barn har behov av undervisning på både teckenspråk och svenska, kan Birgittaskolan vara ett alternativ. Vi erbjuder våra elever en miljö som ger möjlighet till delaktighet och utveckling från förskoleklass och uppåt. Alla kan delta i det sociala samspelet, känna tillhörighet och utvecklas som individer. Här får ditt barn utveckla sitt språk, sina kunskaper och sin självkänsla i en tvåspråkig miljö.

Se filmen om Birgittaskolan

Dagliga resor, boende och fritidshem

Skolan ansvarar för elevernas dagliga resor till och från skolan. För elever som inte bor på dagpendlingsavstånd till skolan erbjuder skolan boende. På skolan finns även fritidshem.

Inspirerande exempel - Livet efter skolan

Publicerat torsdag 9 januari 2020