En elev som sitter vid en pekplatta

Tillgänglig skola

Våra elever på Åsbackaskolan har många olika behov av anpassning i lärmiljön. Vår undervisning är individuellt anpassad utifrån varje elevs förutsättningar.

Fysisk miljö

Alla våra skol- och boendelokaler är hörsel- och synanpassade och även tillgängliga för personer med begränsad rörelseförmåga.

Den fysiska miljön är utformad för att ge eleverna lust att lära, leka, odla och upptäcka. Den anpassade inom- och utomhusmiljön är utformad för att ge eleverna möjlighet till självständighet.

Digitalt lärande

I undervisningen utnyttjar vi olika it-hjälpmedel för att göra undervisningen tillgänglig. Både elever och lärare har tillgång till teknisk utrustning i skolarbetet. På skolan finns teknisk support för it, video och hörselteknik samt tillgång till hörselvårdsingenjör.

Publicerat tisdag 2 juli 2019